Residencia en Terán

Terán de Cabuérniga (Cantabria), 2017, finalizado.

Promotor: Fundación Pía-Piélagos.

Arquitectos: Arantza Arrieta Goitia, Félix Escribano Martínez.